ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167
< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zeman Zoltán

 

<<< Späť na hlavnú stránku

VEČERNÁ ŠKOLA UMENIA ROVÁS

autor: Otto Szabó 2019-12-22

 

VEČERNÁ ŠKOLA UMENIA ROVÁS

 

Večerná škola umenia je celoročný vzdelávací program Občianskeho združenia Rovás pre mládež, zameraný na podporu a rozvoj vizuálneho umenia. Večerná škola rozvíja aj umelecký život v Košiciach a podporuje mladých výtvarných talentov. 

 

Kurzy Večernej školy v roku 2019 boli určené pre stredoškolskú mládež, sú prípravou na talentové skúšky na rôzne typy umeleckých škôl. Záujemcovia pracujú pod vedením vysoko kvalifikovaných umelcov a odborníkov, takými kurzami v roku 2019 boli: módna fotografia, sochárstvo pre začiatočníkov, kresba pre začiatočníkov a pokročilých a maľba pre začiatočníkov a pokročilých, počítačové zručnosti, dizajn a vizuálne umenie. Každý účastník si podľa svojho záujmu a zamerania sám zvolil kombináciu programov. Výuka prebiehala v rôznych ateliéroch na Kmeťovej ulici 39 a na Alžbetínej 42 v malých 8-10 členných skupinách.

 

Večerná škola združenia Rovás nadviazala na tradíciu košických večerných škôl Ľudovíta Čordáka, Elemíra Halásza-Hradila, Eugéna Króna a Vojtecha Löfflera, keďže v priestoroch, kde sídli, sa narodil aj tvoril známy košický sochár Vojtech Löffler a tu pôsobil a vyučoval kreslenie aj maliar Ľudovít Feld. Pomocou podpory Fondu na podporu kultúry národnostných menšín sa nám podarilo zabezpečiť chod troch sekcií:

1. kresba a maľba – lektor Mgr.art. Otto Szabó

2. sochárstvo – lektor Szandra Tasnádi

3. dizajn – lektor Eva Juhász Zeman

 

Neustále pracujeme na rozvoji talentu mladých, poskytneme im čo najkvalitnejšiu prípravu na talentové skúšky na VŠ umeleckého zamerania v rôznych oblastiach výtvarného umenia.

Koordinátorkou sekcie dizajnu bola Miloslava Hriadelová ktorá spolupracovala so známou návrhárkou Noemi Bráz, lektorom kurzu maľby pre dospelých bol: Mgr.art. Radoslav Repický, lektorom sekcie módnej fotografie Ondrej Koreň a odborným garantom PhDr. Miroslav Procházka.

 

Kurz kreslenia je zameraný na lineárnu kresbu (na princípy konštrukcie a na zvládnutie proporcií, na vytváranie harmónie medzi kresbou a pozadím, na vyjadrenie objemu predmetov lineárne, s využitím poznatkov o konštrukcii), na valérová kresbu základných geometrických prvkov, zátišia a drapérie. Cieľom je realistické vystihnutie materiálu a zachytiť povrchovú odlišnosť jednotlivých predmetov. Kresba portrétu sa začína štúdiou lebky a rôznych sadrových odliatkov (búst). Cieľom je oboznámenie sa s anatomickou stavbou lebky a hlavy (kresba z rôznych uhlov pohľadu, lineárna a valérová kresba) a pokračuje sa portrétom podľa živôho modelu. Je potrebné presne zachytiť konštrukciu, výraz, charakter a anatomickú stavbu ľudskej hlavy. Využívať výrazové možnosti línie, plochy, vyjadriť hru svetla a tieňa. Figurálna kresba je zameraná na kresbu ľudskej figúry aj v životnej veľkosti podľa živého modelu. Pomáha rozvíjať tvarovú zásobu, prehlbovať kresebné znalosti a oboznámi účastníkov s rôznymi kresebnými technikami. Účastníci sa naučia znázorniť figúru v správnych proporciách, pochopia zákony perspektívy a základy anatómie. Začiatkom kurzu sa naučia štylizovať zložitú anatomickú stavbu figúry do geometrických tvarov. Pomocou čoho potom dokážu zobrazovať figúru v perspektívnej skratke. Časť kurzu bude zameraná i na kresbu anatomických detailov, napr. oko, nos, chrbtica, rebrá, koleno, atd. Realistickou figurálnou kresbu budú môcť obohatiť svoj originálny výraz a rukopis. Kresba podporuje schopnost videnia a pomáha rozvíjať myseľ a kreativitu. Kurz sme určili ako súčasť prípravy na prijímacie talentové skúšky na vysoké umelecké školy. 

 

Kurz maliarstva pre začiatočníkov a pokročilých: maľba pastelom a gvašom, maľba akvarelovými farbami, maľba akrylovými a olejovými farbami, fantazijná maľba. Kurz je zameraný na klasické maliarske techniky a technologické postupy. Účastníci sa naučia pripraviť podklady a podložky, teóriu miešania farby a rôzne postupy pri maľbe, od podmaľby až po adjustáciu, od imprimitúry až po záverečné fixovanie a lakovanie. 

 

Kurz sochárstva pre začiatočníkov: modelovanie ruky, nohy a lebky v

hline, odlievanie do sadry, modelovanie portrétu, odlievanie. Modelovanie z hliny podľa predlohy - sadrového odliatku, pričom študent získa základné sochárske zručnosti. Na záver si študent pod odborným dohľadom sám zhotoví sadrovú formu a odleje svoju prácu do sadry. Takisto je možnosť zhotoviť si odliatok vlastnej tváre a podľa nej si vytvoriť autoportrét. Svoje dielo si následne môže vziať domov.

 

Kurz sochárstva pre pokročilých: kurz ponúka širokospektrálny pohľad na sochárstvo. Podstatou kurzu je osvojenie si  základných technológií  modelovania portrétu, drobnej figurálnej a voľnej plastiky v keramike, dreve, kameni, sadre poprípade v odlievaní do nízkotajúcich materiálov (cín, olovo).

 

Kurz voľného sochárstva: zúčastnený si môže vyskúšať aj aktuálne princípy sochárstva od asambláží, objektov k rôznim druhom inštalácií a priestorových médií. Prístup k zúčastneným je individuálny formou konzultácií aby sa podporili a rozvinuli ich vlastné samostatné projekty.

 

Dizajn. Kurzy počítačovej grafiky

Každý účastník si podľa svojho záujmu a zamerania sám zvolí kombináciu kurzov a dĺžku svojho štúdia. Práca prebieha v malých skupinách, a to spravidla v slovenskom, anglickom alebo maďarskom jazyku. Na výber sú nasledovné kurzy: 3ds Max / BASE, 3ds Max / PRO, 3ds Max / VIZ. Webdesign, DTP, multimédia, Flash Master pre pokročilých, Adobe DTP, Kurz Photoshopu, Adobe Lightroom

 

Kurz fotografie: prvotným cieľom kurzu je ukázať jeden zo spôsobov ako effektívne pracovať s digitálnym fotoaparátom. Ide o všeobecní kurz, kde prejdú všetky postupy od prípravy pred fotením, cez prácu v teréne a následné spracovanie fotiek, triedenie, úpravu a výstup v rôznych formách. 

 

Účastníci majú možnosť spoznať nové spôsoby, ako využiť funkcie ich fotoaparátov. Fotenie interiéru a krajiny, princípy kompozície, ako na HDR, ako využiť denné svetlo, kreatívne použitie blesku, filtrov a pod.

 

Ďalšou etapou kurzu je práca s počítačom. Je dôležité mať ten správný postup, od sťahovanie dát až po konečný výsledok, naučia sa ako funguje Adobe Lightroom, prípadne Aperture ako alternatívne riešenie pre Apple počítače. Kurz sa doporučuje pre začiatočníkov, a mierne pokročilých, ktorý už vlastnia zrkadlovku alebo vyššiu radu kompaktov.

 

Kurzy módného návrhárstva: sú určené záujemcom o módu, ktorí si chcú začať budovať portfólio v oblasti stylingu, návrhárstva, fashion fotografie, a fashion PR. Vieme ťa pripraviť na štúdium na zahraničných módnych školách. Spolupracujeme s profesionálnymi fashion fotografmi. Naučíme ťa vizualizovať svoje predstavy a vytvárať editoriály. Zistíš, čo je to storytelling a budeš vytvárať vlastné príbehy. Koncept je základom každej kreatívnej myšlienky. Vytvoríš si s nami svoje prvé profi portfólio. Naučíš sa definovať štýly a trendy. Umožníme ti stážovať v ateliéroch lokálnych návrhárov. Budujeme novú módnu komunitu.