ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167
< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zeman Zoltán

 

<<< Späť na hlavnú stránku

Výstava eNRA v Rožňave 2015

autor: Ágnes Kovács
preklad: Ladislav Gergely 2015-11-29

 

Výstava eNRA v Rožňave 2015

 

24. novembra už tretí krát vystavovala eNRA, čiže Medzinárodná tvorivá skupina Rovásu v galérii Baníckeho múzea v Rožňave. Takáto možnosť je výsledkom plodnej spolupráce uvedenej tradičnej inštitúcie a Rovásu. V Košiciach sa na Akadémiu Rovás každý rok múzeum prinesie jednu, alebo dve výstavy, vďaka tomu dostáva eNRA priestor na výstavu v Rožňave. Dohoda, podpísaná v roku 2013, ostala platná aj po zmene vo vedení múzea.

 

Jedným zo základných pilierov Rovásu sú letné umelecké tábory, ktoré sa za posledné dve desaťročia značne zmenili. Na začiatku ešte detské tábory s 50-60 účastníkmi sa v súčasnosti zorganizujú pre stredoškolských a univerzitných študentov, v ktorých sa zrealizujú kurzy a viacdňové workshopy v odboroch výtvarná výchova, grafika, sochárstvo, intermediálne umenie. Toto je program Rovásu na výchovu talentov. Miesta našich táborov sa ustálili a z časti sa dostali aj za hranice. Takto sa letné tábory už tradične členia na tri časti a na tri miesta: na sedmohradskú časť – Rimetea, Ghimes Faget, na časť v Maďarsku v Tihanyi a na domácu časť v Silickej Jablonici. V týchto táboroch aj v medzinárodnej spoločnosti evidentne prítomná požiadavka spolupatričnosti v roku 2012 dala život skupine eNRA. 

 

Vystavené diela sú plody posledných letných táborov eNRA z roku 2015. Pre verejnosť sú prístupné diela 20-tich umelcov zo Sedmohradska, Slovenska, Maďarska a zo Srbska. Je to expozícia silných osobností, sebaistých talentov, takých umelcov, pre ktorých sú odborné vedomosti takisto dôležité, ako umelecká hodnota. Tento dualizmus je jeden zo základných pilierov v eNRA. 

 

Sila eNRy je práve v mnohofarebnosti, vo vyzdvihnutí a zdôrazňovaní svojrázneho a výnimočného, v úctení samotného remesla a v umeleckej slobode. 

 

 

Výstava v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave bude pre verejnosť prístupná do 15. januára 2015, odtadiaľ sa potom presťahuje do Galérie súčasných maďarských umelcov v Dunajskej Strede.