ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167
< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zeman Zoltán

 

<<< Späť na hlavnú stránku

VÝSTAVA GERGŐ MIZSÁKA

autor: Otto Szabó
preklad: Andrea Gablyasz 2019-11-29

 

VÝSTAVA GERGŐ MIZSÁKA

 

Úhor

Gergő Mizsák sa v našom živote zjavil tak, že v mnohých z nás prebudil pocit akéhosi zvláštneho déja-vu: ja som si napríklad istý, že nie vlani sme sa stretli prvý krát, že sme boli preplietaní už mnohých životoch, poznáme sa veľmi dávno. Pričom ak rozprávame o životoch absolvovaných, prehodnocujú sa aj pojmy času a hodnôt, priestor sa natiahne a všetko, čo sa zdalo definitívne stále, sa stáva sa tvárnym. 

Gergő k nám prichádza z mesta Eger a stal sa súčasťou nášho združenia, s nami spoločne uvažujúcou a spolu tvoriacou súčasťou celku, ktorý nazývame Rovás. Nie je to štýl, nie je to dizajn, ani ochranná známka, je to správanie. To, ako sa chováme. Aký máme prístup. 

Gergő k nám priniesol čerstvú silu, mladícky oheň, odvážny a odhodlaný prístup, čím do koncentrátu pridal ďalšiu zložku. 

Výstava nesie názov: ÚHOR, čo predpokladá nezasiatu, neobrobenú pôdu určenú na oddych. Aké miesto však má tento poľnohospodársky pojem vo výtvarnom umení, vo výstavnom priestore? Gergő pri našich rozhovoroch povedal, že všetky tieto diela sa priebežne zbierali a zreli následkom  úhorového obdobia, a po tom, ako sa vysťahoval do Košíc ich postupne začal prehodnocovať, spracúvať , zostavovať.  Diela získali súčasnú podobu tu v Košiciach, v tomto priestore dozreli a stali sa výstavnou hodnotou.  

Povedal mi aj to, že miestami pozorovateľné expresívne narábanie so štetcom a gestá, ktoré sa nimi uvoľnili nakoniec skončili v opaku expresie, vyžarujú pokoj a silu. Na každom obraze si môžeme všimnúť vracajúce sa prvky, ktorých časť odkazuje na sakrálnu komunikáciu, na zážitky transcendentné a okúsiteľné, na vízie, na zmenený stav vedomia, na extázu, a iná časť je zase výsledkom konkrétnych poznatkov, štúdií, rozhovorov, básní, románov a filozofií. Popri nich vnímame autora, ktorý hľadá sám seba, má svoje výkyvy, potkýna sa, ale ide priebežne svojou cestou vpred, ktorý sa neustále objaví na svojich obrazoch ako prostá entita, takmer iba ako aura seba samého. Nevenuje sa sebe, chce spoznať veci a tento proces spoznávania ho predsa nakoniec privedie k sebe samému. Skúma sily, ktoré držia svet pokope, tajomstvá vesmíru, ale napokon, ak vytrvá a bude neochvejným, pokojným pozorovateľom,  mu bude dopriate spoznať vlastné hranice. 

Na týchto dielach sa stretávame s figuratívnymi aj nonfiguratívnymi prvkami, kontrastmi a hrou svetla a tieňa, filozofiou farieb a foriem, s dramatickým napätím.