ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167
< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zeman Zoltán

 

<<< Späť na hlavnú stránku

Výstava Lászlóa Miklosovitsa v Akadémii Rovás

autor: Ágnes Kovács
preklad: Ladislav Gergely 2016-10-11

 

Výstava Lászlóa Miklosovitsa v Akadémii Rovás

 

6. októbra 2016 sme otvorili výstavu v Akadémii Rovás v Košiciach. Nasledujúci text sa odznel na otvorení.

 

Ctené dámy, vážený páni, milí hostia!

 

Srdečne Vás vítam na našej dnešnej vernisáži, tu v Akadémii Rovás. Dovoľte mi, aby som privítala medzi nami umeleckého grafika Lászlóa Miklosovitsa, ktorý k nám prišiel spolu s primátorom mesta Albertirsa.  

 

Dovoľte mi, aby som najprv o Albertirsi povedala zopár slov, veď toto mesto, kde žije aj pán umelec, nie je nám cudzie. Niekedy v októbri 2012 sa tu, presnejšie v miestnom kultúrnom dome sa udiala skupinová výstava našej eNR(y), čiže Medzinárodného tvorivého spolku Rovásu.

 

Ale teraz sme sa tu zhromaždili kvôli výstave umeleckého grafika Lászlóa Miklosovitsa. Lexikon súčasných umelcov o ňom sa vyjadruje nasledovne: „Jeho umenie charakterizuje bravúrna znalosť kresby, detailne vypracovanie plochy a jadrné vyjadrenie podstaty.”

 

Pred niekoľkými dňami som počúvala jednu intervjú v rádiu, v ktorom práve László Miklosovits hovoril o sebe. Tento rozhovor mi pomohol v tom, aby som hlbšie spoznala umelca. Vysvitlo, že už aj jeho starý otec pracoval ako grafik v jednom tlačiarni na bankovky – týmto je zrejmé, odkiaľ pochádza jeho náchylnosť ku kresbe. Vo svojom detstve často krát strávil čas na povale domu starého otca, kde našiel veľa knižných ilustrácií, tiež ilustrácie Jánosa Aranya. Zvlášť tie posledné kresby a aj samotný básnik pôsobil na život Miklosovitsa. Aranyove ilustrácie o vojakoch, šľachticoch a česti formovali jeho životný postoj. 

 

Miklosovits vo veku 16--17 rokov ostal sám, vtedy sa dostal do Pešti, kde sa stal jeho mentorom a podporovateľom jeden ďaší básnik, László Nagy. Práve s jeho pomocou sa mohli pravideľne objaviť Miklosovitsove grafiky na titulnej strane časopisu Élet és Irodalom.

 

Ale aj k ďaľšiemu spisovateľovi, k Sándorovi Máraimu mal blízky vzťah, ešte v predrevolučnom období. V spojitosti diel Máraiho sa vyhotovilo 60 až 80 obrazov, grafík a asociácii. V septembri boli práve tieto grafiky vystavené v Centrálnej knižnici Hlavnomestskej knižnice Ervina Szabóa v Budapesti. Tieto boli vystavené aj v Košiciach v roku 2000, a umelec tu už mal výstavu aj v roku 1998.

Môžeme teda povedať, že tvorbu Miklosovitsa vždy živili literatúra a umenie – treba podotknúť, že pán umelec je aj známym knižným ilustrátorom.  

 

Okrem toho, od osemdesiatyh rokoch minulého storočia  máva výlety aj do poľovníctva – aj jeď iba v oblasti umenia. Od roku 1982 sa mu objavili maľby a kresby v poľovníckom časopise Nimród. Tento detail je pre mňa preto dôležitý, lebo môj otec, ako poľovník predplácal časopis Nimród a ja stále som v ňom s obdivom pozerala ilustrácie – i keď som ešte samozrejme nepoznala umelca.

 

Miklosovits za svojho majstra vždy považoval Lajosa Ujváryho, ktorý mu dovolil potulovať sa a neobmedzil ho v jeho umeleckom raste.

Miklosovitsova tvorba je veľmi obsiahla, od koncentrovaného vyjadrenia pomocou niekoľkých čiar po detailne prepracovaných kresieb, monumentálnych symbolických individuálnych grafík, pracujúcich s pozitívnymi a negatívnymi tvarmi a po tlače vytvrorené rôznymi technikami.  

 

Milé obecenstvo, prajem Vám k výstave príjemný umelecký zážitok.