ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167
< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zeman Zoltán

 

<<< Späť na hlavnú stránku

Výstava Otta Szabóa v Lučenci

autor: Kovács Ágnes 2015-11-09

 

Výstava Otta Szabóa v Lučenci

 

V tomto roku má akademický maliar, Otto Szabó životné jubileum a z tejto príležitosti sa otvárala jeho výstava v Pamätnom dome Júliusa Szabóa v Lučenci. Výstavu otvorila jeho manželka, Ágnes Kovács, účinkovala Fruzsina Benko. Nasleduje text otvorenia výstavy:

 

Ctené dámy, vážení páni, milí hostia!

 

Je veľmi ťažké krátko a výstižne zachytiť takú bohatú životnú dráhu, akú má za sebou Otto Szabó. Lebo on nie je ten tip umelca, ktorý sa nevie pohnúť od svojej vysokoškolskej tvorby. On má MYŠLIENKU. Nikdy nemal tvorivú krízu a nikdy sa necítil byť prázdnym. Vždy mal a aj teraz má ciele a plány, on aj v myšlienke maľuje. Dokonca mal aj také obdobie, kedy maľoval iba v myšlienke, pokým nebol OBRAZ hotový. A až potom to vyniesol na plátno.  

 

Mohol mať asi päť rokov, kedy v televízii videl seriál o Leonardovi. Tento film ho veľmi uchvátil. U jeho starého otca sa vtedy už nahromadili maďarské noviny, v ktorých ho okúzlili komiksy Ernőho Zóráda a Pála Korcsmárosa. Možno práve pod vplyvom Zóráda sa zamiloval do čiar. Aj keď po dokončení stredoškolských štúdii na gymnáziu uplynulo päť rokov, na tretí pokus sa mu nakoniec podarilo dostať do Bratislavy. Na prijímacej skúške sa pri nich zastavil komunistický rektor Ján Kulich a keď videl jeho práce, poznamenal, že sú „Celkom slušné!”. Potom ale prišla tá podstatná otázka: „Robotnícky káder?” – „Áno”. To bolo v roku 1987, v čase agónie bývalého režimu. Na vysokej škole bol jeho majstrom, neskôr kamarátom Igor Rumanský. Keď dokončil štúdium, Rumanský sa od neho lúčil s tým, že odkedy on učil na univerzite, Otto Szabó bol prvým študentom, koho počestne prijali.  

 

Na vysokej škole si vybral odbor grafiky, ale navštevoval tiež sochárstvo, popritom modeloval, vyrezával a dlabal. Štyri semestre sa venoval aj sochárstvu, čo potom mohol zužitkovať pri vyhotovení reliéfu Košickích mučeníkov, u reštianskych sôch Márie, u sochy Sári Salkaházy, tiež u pomníka Lászlóho Tótha Dokyho.

 

Má veľa objednávok zo strany cirkvi. Pri tých sa môže opierať o svoj talent v kreslení, od čoho tak veľmi ho chceli na vysokej škole odnaučiť. Cirkevné objednávky ho nájdu hlavne preto, lebo študoval ešte v starej škole, kde sa naučili pripraviť fresku, secco a mozaiku. Hneď potom, ako dokončil štúdium, známy košický architekt Michal Baník ho poveril s prípravou oltárneho obrazu v Chlmci. Bola to maľba na skle. Architektovi sa tak zapáčil, že mu zveril aj krížovú cestu vo vtedy stavanom budulovskom kostole. Pred tým ale, ako sa do toho pustil, dunajskostredský architekt mu zveril krížovú cestu v kostole Orechovej Potône. Pod vplyvom malieb o utrpeniach Ježiša vznikla myšlienka predstaviť to aj vo forme knihy. Tá kniha vďaka vydavateľstva Méry Ratio naozaj vyšla, pričom predslov do nej napísal Marcell Jankovics. Potom nasledovala už spomenutá krížová cesta v Budulove, na čo si upriamil svoju pozornosť moldavský dekan Bertalan Gábor. Od neho prišla ponuka, aby umelec vyhotovil prvú Cestu Svetla (Via Lucisa) na Slovensku. Tú je možné v súčasnoti vidieť okolo katolíckeho kostola. Ponuku nasledovali ďaľšie objednávky. Realizovala sa krížová cesta moldavského kostola, obraz kráľa sv. Ladislava, tiež rekonštrukcia sakristie a svätyne, oltáru, trónu, sedesu a ambónu, a liturgických predmetov – svietníkov a procesných krížov. A naposledy umiestnili v kostole jeho maľbu o Blahoslavenej Sári Salkaházy. 

 

Asi to neznie namyslene, ak poviem, že Otto Szabó je dvorným maliarom Pána Boha, veď je jedným z najviac zamestnaných umelcov na sakrálnom poli. 

Vo viacerých kostoloch na Slovensku – v Orechovej Potôňi, Bodulove, Moldave nad Bodvou, Rešici sa modlia pred sériou jeho malieb o Ježišovej krížovej ceste. On navrhol aj sakristiu katolíckeho kostola v Moldave nad Bodvou, liturgické predmety – ako svietniky, procesný kríž, zariadenie, ako oltár, trón, sedília, ambóna. Kompletné zariadenie rešického kostola – vrátane organu – a vytvorenie interiéru sa realizovalo na základe jeho návrhov. 

V súčasnosti pracuje na kompletnom interiéri kostola vo Vinici, kde na neho čaká nová výzva vo forme freska.

 

Na jeseň roku 2004 mu bola udelená cena za vynikajúce dielo Spolku maďarských výtvarných umelcov na Slovensku.

V roku 2010 mu bola udelená cena Pro Cultura Hungarica. 

Za vynikajúcu tvorivú činnost, obohacujúcu maďarskú kultúru, mu prezident Maďarska János Áder v roku 2014 udelil vysoké maďarské štátne vyznamenanie Kríž rytierského rádu.

 

Otto Szabó je jedným zo zakladateľov Občianskeho združenia Rovás a Akadémie Rovás, ktorá podnecuje súčasné umenie, filmy, fotografovanie, venuje sa intermediálnej činnosti, počítačovej a aplikovanej grafike, organizuje výstavy, medzinárodné, domáce a regionálne workshopy, rôzne kurzy, podporuje mladých umelcov, vyučuje klasické výtvarné technológie, organizuje remeselnícke  a kultúrne kreatívne tábory. Rovás je zriaďovateľom Akadémie Rovás, ktorý funguje už piaty rok na Kmeťovej ulici v Košiciach. 

Otto Szabó v roku 2004 bol prvým iniciátorom založenia a prevádzkovania prvého trojjazyčného umeleckého portálu na Slovensku s názvom Rovart (www.rovart.sk). 

V roku 2012 založil Medzinárodný tvorivý spolok Rovás v skratke eNRA. 

 

V roku 2014 ním vedený Rovás dostal plaketu Košického samosprávneho kraja. 

V roku 2015 Občianskemu združeniu Rovás udelili Veľkú cenu maďarských produktov. 

 

Milý Oti,

prajeme Ti nezlomnú tvorivú chuť a veľa-veľa zákaziek.

A teraz považujem výstavu za otvorenú.

Ďakujem, že ste ma vypočuli.