ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167
< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zeman Zoltán

 

<<< Späť na hlavnú stránku

Výstava Pála Kő v Akadémii Rovás

autor: Ágnes Kovács
preklad: Ladislav Gergely 2016-10-31

 

Výstava Pála Kő v Akadémii Rovás

 

Tento prejav odznel na otvorení výstavy:

 

Ctené dámy, vážený páni, milí hostia!

 

Srdečne Vás vítam na našej októbrovej vernisáži v galérii Akadémie Rovás. Dovoľte mi, aby som medzi nami privítala pána Attilu Harisztiho, generálneho konzula Maďarska v Košiciach. Ďakujeme, že svojou prítomnosťou zvyšuje význam tohto podujatia. Taktiež, s úctou vítam nášho dnešného vystaviteľa, umeleckého sochára Pála Kő. Je nám veľkou cťou, že prijal naše pozvanie.

 

Pál Kő má za sebou veľmi bohatú tvorbu, tu vystavené diela  predstavujú naozaj iba zlomok jeho autorskej činnosti. Predsa, aj z tých sa odzrkadľuje jeho povaha úcty k tradíciám. Pričom má aj také práce, v krorých sa voľne pohybuje v čase: napríklad svoje drevené sochy zafarbí, ako majstri v starom Egypte, niekedy vyrezáva v štýle stredovekého zhotoviteľa oltárov, niekedy ako bačovia v starých časoch, a niekedy – veď je vzdelaný sochár – použije gesto z izmov 20. storočia, ale bez toho, aby sa zaviazal hociktorému smeru.

 

Svoje diela vyhotovuje najčastejšie z kameňa, z dreva a bronzu, pričom nie je mu jedno, ktorú sochu z čoho: materiál hľadá totiž k predmetnej úlohe, dielu a znázorneniu. Práce sú plné spirituality,  simboliky, ale aj humoru. Tak, ako to poznamenal Marcell Jankovics, cieľavedomosť a motivácia neexistuje bez komiky, čo je jeden zo základných prvkov života.   

 

Pál Kő je naraz novátor, ale aj uctievateľ tradícií, ktorý už dlhší čas pracuje pre večnosť. Jeho sochárska tvorba je do kostí maďarské a jeho sochy plastické javy s bohatým významom.

 

Pál Kő takpovediac s mnohými svojími tvorbami obsadil verejné priestranstvá. Kamenné a bronzové sochy kráľov, svätých a hrdinov, z ktorých iba zopár spomeniem: socha Svätého Štefana na kopci Gellért, busta kráľa Samuela Abu, socha kráľa Belu III. v Baji, ale môžeme natrafiť na sochu kráľa Karola Roberta okrem mesta Gyöngyös aj v Texasi. Predsa, z odborného aj umeleckého hľadiska sú výnimočné 29 náhrobných symbolov/znakov v Moháči a pamätníky Moháčskeho pamätného parku. Tento súbor je dodnes jedinečným javom v maďarskom pamätníkovom sochárstve. A tam sú taktiež tri kamenné reliéfi vo Vatikáne, biskup sv. Vojtech – martýr, biskup sv. Gerhard –  martýr, Özséb, zakladateľ rádu Pálovcov, ktoré vo svojej kaplnke s názvom Cappella Magna Domina Hungarorum v roku 1980 zasvätil sám pápež Ján Pavol II. 

 

Spisovateľ a kunshistorik Tibor Wehner o umelcovi sa vyjadroval nasledovne: vedľa radu monumentálnych diel súbor malých plastík, mincí a kresieb od 60-ých rokov minulého storočia do dnešných dní dosvedčujú, že v životnom diele veľké obrátky, zmeny a od seba razantne odlišujúce časové periódy nenájdeme, avšak nájsť zjednocujúce znaky a zbližujúce súvislosti je taktiež veľmi ťažké: lebo každé dielo je samostatný svet.” 

 

Pál Kő bol už ocenený mnohými cenami a vyznaniami. Spomeniem iba najvýznamnenjšie: v roku 1975 dostal cenu Mihálya Munkácsyho, v roku 2001 Kossuthovu cenu, v roku 2006 cenu Prima Primissima, v roku 2014 sa stal Umelcom národa a má aj čerstvé, tohtoročné vyznamenanie, a to cenu Maďarského dedičstva.