ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167
< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zeman Zoltán

 

<<< Späť na hlavnú stránku

Vyhodnotenie činnosti združenia Rovás za rok 2016

autor: Kovács Ágnes
preklad: Viktor Dolinák 2017-01-12

 

Vyhodnotenie činnosti združenia Rovás za rok 2016

 

Znova je koniec roka, alebo začiatok? Ako sa to vezme. Opäť sa uzatvára jedna kapitola, ale príbeh pokračuje. Kolektív Rovásu je  nažive!

 

Nastal čas prehodnotiť našu prácu, analyzovať a sumarizovať, urobiť rozbor nami doteraz dosiahnutých výsledkov a až potom sa budeme trápiť, ako dokážeme z  čriepkov pozliepať naše ja, do stavu pred analýzou. 

 

Náš život je otvorená kniha, na sociálnej sieti záujemca o nás takmer okamžite môže dostať informácie, minútu po minúte. Preto nebudem rok rozoberať podľa mesiacov, týždňov a dňov, všetko je možné veľmi dobre sledovať na stránkach RovArtu, FB-ku a tiež na rôznych portáloch zo zameraním na kultúrne programy.

 

Ešte sme nikdy neuzatvárali tak úspešný rok – toto môžeme smelo vyhlásiť. V minulom roku sme boli na tom podobne, v predminulom roku tiež,  už mnoho rokov prebieha neustály vývoj. Mali sme viac ako 370 programov, naše viac či menej sebestačne fungujúce dielne, navštevujú ľudia rôzneho veku. Dalo by sa spoliehať na štatistické údaje, ale čo tým dosiahneme, keď zistíme že v priemere na jednom podujatí sa zúčastnilo 27,34 ľudí?

 

Mohli by sme hovoriť o tom, že sme vyriešili veľa problémov a ďalšie na nás čakajú, ale načo? Trenie vznikajúce pri riešení problémov, nás napĺňa energiou. Problémy rozvíjajú v človeku kreativitu, tieto podnety nás nabádajú na to, aby sme sa spájali pri hľadaní východísk, riešení, možností, aby sme sa učili, že zo súvislosti príčin a dôsledkov môžeme stavať mosty cez toky a procesy, ponad priepasti a protiklady ...   V Rovási je k dispozícii značný duševný kapitál,  a ak by sme to nezúročili, ako by sme sa mohli postaviť pred Pána?  

 

V novembri 2010 sme dostali Löfflerovu vilu, ktorú odvtedy snažíme rozličnými cestami, za prispenia rôznych ľudí odkúpiť. Je to dôležité z toho dôvodu, aby sme sa mohli zúčastniť súťaží na obnovu, údržbu a prípadnú rekonštrukciu – zatiaľ nie sme s tým úspešní.

 

Približne pred rokom sme sa dozvedeli, že vypísali verejnú súťaž na predaj Löfflerovej vily. Oznámili nám to, naznačili sme im, že môžeme získať peniaze, ale nie v termíne do konca marca. Medzitým sa proti predaju, rozbehli rôzne  nezávisle petície. Potom prišiel koniec marca, ale do toho termínu sme nevedeli získať sľúbenú podporu..., našťastie nikto sa nezúčastnil súťaže.

Kvôli petíciám zastupiteľstvo Košice Staré mesto, vylúčilo možnosť predaja Löfflerovej – vili – aspoň v blízkej budúcnosti. Ale nami rozbehnuté procesy, už nebolo možné zastaviť.

Veľa práce a opatrení, rokovaní a diskusií, rozhovorov a sporov,  veľa dobrej vôle a pozitívneho postoja, čoho výsledkom bol pozitívny obrat udalostí: prišla správa, že do konca roka dostaneme sľúbenú podporu na kúpu domu. Bolo by možné sa tešiť.

 

Pustili sme sa do ďalšej horúčkovitej práce, museli sme znovu niečo vymyslieť. Podľa rozhodnutia Starého Mesta je už teraz Löfflerova - vila nepredajná. Tak kúpme z podpory iný dom – navrhovali. Alebo ju vráťme naspäť.

 

Plody dvadsaťdva ročnej práce dozreli teraz na jeseň, podarilo sa nám  dokázať, že naša skupina je pripravená na činy, je odvážna a silná, tvorí ju spoločenstvo inteligentných a oddaných osobností, spoľahlivá spoločnosť..., a teraz máme vrátiť podporu? 

 

Bolo potrebné vypracovať nový plán, znova prehodnotiť predstavy do ktorých sme sa už vžili, upraviť doterajšie ciele, zmeniť to čo už bolo naplánované a na čom sme toľko uvažovali doteraz.

 

Rovás nie je štýl - nie je ideológia, Rováš - životný štýl je neobyčajne dynamický hodnotový rebríček, mnohí nie sú schopní to pochopiť, nie sú schopný nasledovať dianie a stále meniace sa ciele, pochopia to iba vtedy ak žijú v spoločnosti a keď sami sú Rovás. Kto zaostane, ten vypadne z dianí, tomu sa stane nemožné nasledovať tento zhon. Mi napredujeme tak, ako keď seizmograf ukazuje vlny spôsobované pohybmi zeme – smer je daný, ale medzi tým sa menia rôzne periódy a amplitúdy...

 

Ak sa menia sľuby, menia sa aj možnosti. Mi nikdy nepodliehame panike, ak sa zmení situácia neobviňujeme, nehovoríme do tváre nikomu, čo si o ňom myslíme, nepoučujeme nikoho. Snažíme sa pochopiť zmenu a zmeníme sa, analyzujeme a prispôsobujeme sa danej situácii a postupujeme vpred. My nebojujeme proti niečomu, ale vždy pre niečo! 

 

V Košiciach na Alžbetinej ulici, ktorá sa začína pri hlavnej bráne Dómu svätej Alžbety (začína kolmo na Hlavnú ulicu), pod číslom 42 je nehnuteľnosť, ktorá sa koncom tohto roka dostala do vlastníctva združenia Rovás.

 

V komplexe budovy vytvoríme umelecké a kultúrne stredisko na vysokej úrovni, skrze ktoré bude v meste Maďarsko dôstojne prítomné. Vytvoríme Dom Maďarskej Prítomnosti.

 

„Maďarsko v malom“ – to je základná filozofia Domu, názov nášho programu: v rámci toho oslovíme viacerých maďarských podnikateľov, firmy, inštitúcie, kraje a ich združenia a tvorivé komunity. Ponúkneme im možnosť byť prítomný v Košiciach.

 

Máme v pláne vytvoriť maďarský ostrov v meste, kde môžu byť prítomné:  maďarská vináreň, reštaurácia, cukráreň a kaviareň, všetko  s garanciou najvyššej kvality. Kde sú k dispozícii izby a rezidencie, pre hostí prichádzajúcich z Maďarska. 

 Kde každá maďarská župa má nie len letáky, knihy a katalógy, a informácie o termálnych kúpeľoch, rekreačných a turistických možnostiach, usadlostiach, organizáciách a združeniach, ale môžu sa zviditeľniť aj svojimi remeselnými výrobkami, umeleckými dielami a prostredníctvom kníh svojich vydavateľov.

 

V budove bude tiež galéria na vynikajúcej úrovni, kde môžeme propagovať maďarskú umeleckú tvorbu pred slovenským publikom a zároveň jej prostredníctvom môžeme sprostredkovať umeleckú tvorbu slovenských umelcov k maďarským partnerom. V Dome Maďarskej prítomnosti môžeme usporiadať rôzne akcie, prednášky, prezentácie a koncerty. Tieto možnosti by sme chceli ponúknuť firmám a inštitúciám, ktoré budú dôstojne a na vysokej úrovni prezentovať Maďarsko a Maďarov za hranicami pred Slovákmi.

 

V Löfflerovej vile vzniklo ArtCamp združenie, ktoré si kladie za cieľ vytvoriť Košickú umeleckú osadu s prenájmom izieb, ateliérmi, dielňami, učebňami, miestami pre co-working. Okrem úspešne rozbehnutej večernej školy slobodných umení môže vzniknúť aj akýsi výtvarný  inkubátor. Do konca roku 2017 okrem umeleckej tvorby sa kompletná činnosť Rovásu presťahuje do novej budovy.

 

Akadémia Rovás, ktorá vznikla v roku 2010 v Löfflerovej vile, svoju činnosť bude taktiež vykonávať v budove na Alžbetinej ulici, akadémia by mohla prezentovať zjednotenie v Košiciach. 

 

Inštitucionalizácia Akadémie bude našim najväčším projektom, na ktorom spolupracovali Róbert Géresi, Péter Kolár, Éva Czimbalmosné Molnár, taktiež  Péter Pásztor, Pál Szabó, a ďalší: Adrianna Gergely Papp, Ágnes Kovács, László Gergely a Ottó Szabó...

Akadémia má päť odborných kolégií:

Umelecká odborné kolégium (v prevádzke od roku 2010)

Odborné kolégium verejného života
(cez Csemadok )

Odborné kolégium Amatérskeho a ľudového umenia (organizuje sa)

Vedecké kolégium (organizuje sa)

Náboženské kolégium (organizuje sa)

 

Už je tu zas koniec, či začiatok roka? Ako sa to vezme. Zase uzatvoríme jednu kapitolu, ale príbeh pokračuje. Kolektív Rovásu žije!