ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167
< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zeman Zoltán

 

<<< Späť na hlavnú stránku

Vyhodnotenie roka 2012 a plány na rok 2013

autor: Ottó Szabó 2013-01-13

 

Vyhodnotenie roka 2012 a plány na rok 2013

Ukončenie roka 2012 v ROVÁS-i dňa 27.12.2012
NÁVRH PROGRAMU A VYHODNOTENIE ROKA 2013
 
 
Vyhodnotenie roka 2012 občianskeho združenia ROVÁS sa začalo správou o činnosti ROVART-u, ako “duchovného manifestu” združenia ROVÁS, po čom nasledovalo vyhodnotenie rozpočtu za rok 2012. Činnosť v roku 2013 závisí od toho, ktorým smerom sa vyberieme. Máme dve možnosti:

 

1. otvoriť celé naše programové portfólio, galériu a kaviareň pre širokú verejnosť, organizovať hromadné podujatia a maximálne zapojiť slovenské obecenstvo;
2. alebo združenie aj naďalej bude fungovať ako uzavretá spoločnosť. Umelecká klubová kaviareň bude v čase konania vernisáží otvorená pre širokú verejnosť, ale výstavy budú organizované výhradne so sprievodcom po predbežnej dohode o čase prehliadky.

 

V oboch prípadoch je hlavný dôraz činnosti kladený na Rovart, kreatívne umelecké letné tábory a tiež nemenej významné umelecké rezidencie uskutočnené v priebehu nasledovného roka (1-2 mesačné pobyty s ubytovaním a stravou, ateliérom, vreckovým, umeleckými potrebami k dispozícii). Bez ohľadu na to, ktorý smer si zvolíme, dôležité je zabezpečenie rozvoja večernej umeleckej školy Rovás (v budúcnosti je možná aj koncepcia ako súkromná škola alebo škola vzniknutá za pomoci nadácie). V súčasnej dobe Rovás stavia na súkromných hodinách a kurzoch našich umelcov. Do výučby je možné zapojiť aj rezidentných majstrov (pre mladých nadaných študentov sa výučba môže stať aj bezplatnou na základe získania prostriedkov z fondov). 
 
Cieľom združenia Rovás je vytvoriť “maďarský umelecký a intelektuálny autonómny ostrov” v Košiciach!
Je snaha zabezpečiť existenciu takej komunity, ktorej členovia sa neboja vyhlásiť, že nepatria do komunity strpenej “maďarskej umeleckej menšiny slovenských umelcov”, ktorí nie sú ani ľavičiari, ani pravičiari, ani liberálni kozmopoliti.
Je snaha, aby Košice boli predstavené ako slovenské kultúrne centrum a ako hlavné mesto slovenskej kultúry s náležitým bagatelizovaním maďarského rázu (podcenením maďarského rázu), kde z histórie to-čo prevezmú , ale súčasnosť predstavujú ako slovenské Košice. Nenechajme to! Možno, že svetu sa to tak nebude javiť, ale v roku 2013 budú podporované len projekty slovenských združení. Maďarské združenia sa už v roku 2012 z toho titulu pohádali a ich programové návrhy sa neuskutočnili, lebo nezískali podporu, a tým pádom v roku 2013 hodnotné podujatia v Košiciach vedia preukázať len slováci. Ešte raz podotýkam: Nenechajme to len tak!
Predsedníctvo EHMK (štátom vymenovaný tím pre koordináciu podujatí Európskeho Hlavného Mesta Kultúry Košice 2013) tvrdí, že aj keď v Košiciach žijú umelci s maďarskou národnosťou, sú nakoniec súčasťou slovenskej kultúry. Tvrdí, že súčasná maďarská moderna a umenie nie je prítomná v meste!
Tento štátom financovaný tím, EHMK, pozve umelcov z Maďarska ako aj z iných európskych štátov, s čím problém nie je. Problém je s tým, že maďarské umenie je proklamované ako cudzokrajné umenie. Pre kultúru susednej krajiny teda povolia zúčastniť sa podujatí takým, ktorý predstavujú také isté koncepčné a globalizované umenie, ako oni. Jedna krajina, jeden jazyk, jedno umenie…
My chceme ukázať to, že v Košiciach existuje súčasná maďarská jednotná umelecká komunita.

Plánujeme založiť “eNRA”, medzinárodné združenie súčasných maďarských umelcov Sedmohradska, Slovenska, Ukrajiny a Maďarska.

 

Na rok 2013 plánujeme zorganizovať:


• 10 výstav zo súčasného maďarského výtvarného umenia v Galérii Rovás
• v poradí štvrtý veľký jednomesačný umelecký tábor s názvom “Értjük egymást - Rozumieme si - Ne intelegem”, ktorý sa uskutoční na troch miestach (Aita Medie v Rumunsku, Košiciach na Slovensku a Tihanyi v Maďarsku).
• Rovas International Artist Residency – štipendium pre súčasných umelcov, v dvojmesačných pobytových intervaloch počas celého roka
• Jarný umelecký festival
• Jesenný umelecký festival
• BilboardARt – maďarskí umelci predstavia predovšetkým svoje typografické diela na 3 veľkých bilboardoch, umiestnených na 3 hlavných cestných ťahoch do Košíc, s mesačným intervalom výmeny obsahu, hlavne v maďarskom jazyku, za účelom ukázať existenciu súčasnej maďarskej kultúrnej a umeleckej tvorby a maďarských umelcov na Slovensku
• Rovart (www.rovart.sk) - duchovný manifest združenia, elektronické periodikum v troch jazykoch
• teatRovás –  divadlo predstaví ročne 2-4 diela, hlavne komorné predstavenia
• Rovátka – detský umelecký tvorivý krúžok, tvorivá dielňa pre deti s periodicitou raz mesačne
• Slobodná umelecká večerná škola – založená na tradíciach umelcov Elemíra Halásza Hradila, Ľudovíta Csordáka a Vojtecha Löfflera. Podporuje rozvoj talentovaných umelcov, zabezpečuje školenia a kurzy, umelecké krúžky pre rôzne cieľové skupiny

 

Našim hlavným cieľom je teda upozorniť na prítomnosť maďarského rázu Košíc, na prítomnosť maďarských súčasných a tvorivých, tu naozaj žijúcich, silných, vysokokvalifikovaných intelektuálov, umelcov, vedcov v Košicach a okolí, na nepopierateľne maďarmi vytvorené hodnoty a výsledky.

 

Uznesenie:


Valné zhromaždenie dňa 27.12.2012 z vyššie spomenutých dvoch smerov považovalo za schodnú cestu druhú. Prihliadnuc nato, že Rovás je dobrovoľné občianske združenie, ktoré síce má veľmi rôznorodú činnosť, ale nech ho nikto neprirovnáva ku združeniam, ktoré majú platených zamestnancov a správcov. Občianske združenie Rovás zastupuje duchovnú elitu, jej členovia sú vysokokvalifikovaní akademickí umelci a intelektuáli a svojou činnosťou rozvíja maďarskú kultúru a umenie. Svojou prítomnosťou v Košiciach zastupuje súčasné maďarské umenie v meste Košice. Rovás v Košiciach nie je hosť, ale jeho aktívna tvorivá súčasť.

 

• Rovás naďalej ostáva uzavretou inštitúciou, kaviareň ostáva naďalej umeleckým klubom, rezidentných ľudí volíme sami, do nášho programu sa nikto nezainteresovaný nemôže miešať, teda do nášho programu sa môžu miešať len členovia občianskeho združenia Rovás.
• Vernisáže výstav sú otvorené pre širokú verejnosť, ale ostatný program už nie. Prehliadky výstav sú organizované a výlučne so sprievodcom.
• Prostredníctvom webových novín Rovart je činnosť združenia otvorená pred svetom. Slovenská a anglická verzia je zatiaľ v skúšobnej prevádzke a zatiaľ neposkytuje dostatočný obraz o činnosti združenia Rovás. Perfektne zatiaľ funguje len maďarská mutácia webových novín, ale pre slovenských čitateľov nie je zaujímavé.
• BilboardArt je taktiež snaha otvoriť sa širokému obecenstvu. Na 3 veľkoplošných bilboardoch, umiestnených na 3 hlavných cestných ťahoch do Košíc,  počas 10-tich mesiacov sa predstaví 30 umelcov. Ich diela uvidí mnoho ľudí, ktorý inak do galérií nechodia. Obsahom bude hlavne umelecká tvorba z oblasti počítačovej grafiky a typografie. Pomocou písmen a slov je možné vytvoriť obrazové dielo, ktoré osloví svojim obsahom.
• Oslovíme umelecké skupiny, aby sme počas roka mohli vystaviť 30 diel. Nie je pravidlom, že počet umelcov bude 30, kvalita je rozhodujúca. Jeden umelec môže zaslať 5-10 diel, pričom po výbere ich dielo(a) budú vystavené v druhej polovici v druhom najväčšom obchodnom centre Optima v Košiciach.
• Letné umelecké tábory sú pre uzavretú umeleckú komunitu. Pozvaný umelci sa môžu zúčastniť maximálne s  5-mi vlastnými vybranými študentmi.
• Slobodná umelecká večerná škola je v podstate otvorená pre širokú verejnosť. Obmedzením je len kapacita ateliérov a počet výukových hodín, čím sa teda môže tiež považovať za uzavretú komunitu.
• Umelecké rezidencie fungujú na systéme pozvania konkrétnej osoby s cieleným a konkrétnym programom a možnosťou užívania “otvorených ateliérov” pre vybraných záujemcov.
• Drvivá väčšina programov jarného a jesenného umeleckého festivalu je pre širokú verejnosť prístupná.
• Predstavenia teatRovás sú tiež otvorené pre širokú verejnosť
• Valné zhromaždenie odobrilo prijímanie členov do eNRA.

 

Podrobnosti a vysvetlivky:


10 výstav 
Cieľom je predstaviť predovšetkým vlastných a spolupracujúcich maďarských súčasných umelcov. V prvej polovici roka by mohli byť vystavené diela z existujúcich diel z eNRA Baja, Albertisán a Budapešť. Ostatné nevystavené diela môžu byť predmetom samostatnej výstavy. Medzi uchádzačov o výstavu sú: Figuratív csoport z Maďarska, MAMÜ, MMA s dielami na 3 výstavy. Diela z letného umeleckého tábora môžu byť taktiež vystavené v Košiciach (v októbri v Rožňave a v novembri v Komárne). V pláne je aj reprospektívna výstava Attilu Csájiho a Attilu Diénesa.

 

Umelecký tábor
4. medzinárodný umelecký tábor Rovás
Heslo: Értjük egymást - Rozumieme si - Ne intelegem - Understand each other. Podujatie sa uskutoční na historickom území Maďarska (bývalom Uhorsku): Hargita v Sedmohradsku, Košice (alebo Rožňava) na Slovensku a Umelecké tvorivé dielne Tihany Maďarskej umeleckej akadémie, Maďarsko.

 

Rovas International Artist Residency
Pozvaní umelci strávia v Košicach jeden až dva mesiace priamo v Akadémii Rovás, kde im zabezpečíme ubytovanie, vreckové, ateliéry umelecké potreby. Predstavíme im krásy a kultúrne skvosty Slovenska a zorganizujeme predajnú výstavu ich diel. Každý rezidentný umelec je povinný zapojiť sa do výukového procesu a týždenne odučiť 4 hodiny pre 5-6 študentov, ktorých si sám zvolí (na základe konkurzu je možné získať aj bezplatnú výučbu)

 

Jarný a jesenný festival
Jarný a jesenný festival stavia na výtvarnom, divadelnom a filmovom umení, hudbe a digitálnom umení, ktorého cieľom je organizovanie predstavení a programov propagujúcich maďarskú kultúru v maďarskom alebo slovenskom jazyku, za účelom osloviť skutočné hodnoty uznávaných košických intelektuálov, študentov a občanov. Spolupracujeme s divadlom Thália Košice, Maďarskou umeleckou akadémiou, Kultúrnou kúriou Klebersberg a Maďarským hlavným konzulom v Košiciach.

 

BilboardArt

Na 3 veľkoplošných bilboardoch, umiestnených na 3 hlavných cestných ťahoch do Košíc, s mesačným intervalom obmeny obsahu, predstavíme diela maďarských umelcov v oblasti grafiky a typografie. Na Rovásom vyhlásenú súťaž sa môže prihlásiť akýkoľvek maďarský umelec zo sveta s neobmedzeným množstvom diel. Mesačne sa obmieňajú 3 umelci a z nevystavených diel zorganizujeme digitálnu výstavu v galérii Rovás a obchodnom centre Optima.

 

Rovart (www.rovart.sk)

Trojjazyčný umelecký, kultúrny a osvetový portál prevádzkovaný občianskym združením Rovás, ktorý predstavuje od roku 2004 prvý takýto druh internetového časopisu slovenských maďarov. Výberom rubrík sa  snažíme podchytiť všetky dôležité oblasti vzdelávania.

 

teatRovás

Štúdiové divadlo občianskeho združenia Rovás. Umožňuje uskutočniť hercom a režisérom alternatívne nápady a samostatné predstavy.

 

Slobodná umelecká večerná škola

Stavia na tradičných umeleckých akademických technikách. V súčasnosti beží sochársky, grafický, maliarsky kurz a kurz kreslenia, na ktorých sa zúčastňujú hlavne študenti strednej školy priemyselného designu (klasická umelecká technika bola nahradená digitálnym umením, návrhom foriem a tvarov a počítačovou grafikou).

 

Cieľová skupina našich programov a duchovné využitie:


Cieľovou skupinou sú predovšetkým sami členovia občianskeho združenia Rovás, študenti umeleckých škôl, milovníci umenia a maďarskí intelektuáli.
Hlavným duchovným prínosom Akadémie Rovás je posilnenie sebavedomia inteligencie maďarskej národnosti, ktorá je náchylná k asimilácii do slovenského prostredia, starostlivosť o rozvoj kultúry maďarskej inteligencie a jej vzťahu ku maďarskej menšine, prehlbovanie vedomia o dôležitosti ostať žiť v rodnej zemi a v neposlednom rade, posilnenie vzájomných ľudských vzťahov. Vznik občianskeho združenia Rovás v roku 1994 značne prispelo ku duchovnému posilneniu maďarskej menšiny na Slovensku, zvýšeniu úrovne umenia súčasných maďarských umelcov na Slovensku a dosiahnutie tvorby vysokého kvalitného súčasného umenia umelcami maďarskej menšiny. Za túto náročnú prácu občianske združenie Rovás získalo cenu Pro Cultura Hungarica a rodný dom Vojtecha Löfflera v Košiciach, kde založilo Akadémiu Rovart, umeleckú kaviareň ArtCafé, Galériu Rovás a medzinárodnú tvorivú umeleckú skupinu eNRA.

 

 

Szabó Ottó, predseda občianskeho združenia Rovás