ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167
< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zeman Zoltán

 

<<< Späť na hlavnú stránku

Vyhodnotenie roka 2015

autor: Otto Szabó
preklad: Gábor Szaniszló 2016-01-13

 

Vyhodnotenie roka 2015

 

Opäť nadišiel čas, aby sme podali správu o našej činnosti, zamysleli sa nad vecami, ktorým sme prešli v roku 2015. 

 

V roku 2015 sme organizovali 350 programov.

 

Čoraz viac ľudí si nás všíma. Dostali sme sa na takú úroveň, že môžu nás mať radi, alebo naopak, ale v každom prípade sa nás nedá obísť. Ani preskočiť. Ani predbehnúť.

 

Sme iniciatívou, ktorá prichádza zdola, budujeme sa pomaly, ale rozhodne. Veľa ľudí spochybnilo našu úspešnú činnosť, ktorá sa zakladá na vzájomnom priateľstve, ale nemali pravdu. V septembri Rovás dostalo Veľkú cenu maďarského produktu (v prvom rade kvôli jeho štruktúre), ako duševné dielo, ktorej úroveň zaručuje maďarský štát.

 

Rovás je združením priateľov.

Pre svojich členov neposkytuje platené pracovné miesta. Je zameraná na dobrovoľnú činnosť, ktorou je schopná zachovávať a vytvárať hodnoty na vysokej úrovni, združovať talentovaných, vzdelávať dospelých, organizovať sympóziá, tvorivé tábory a rôzne kultúrne podujatia.

 

Rovás nie je organizáciou, ktorá združuje košických maďarských umelcov alebo spolkom košických intelektuálov, nie je zbierkou alebo herbárom. Rovás nie je formovaným jazykom alebo štýlom, ale je otázkou náhľadu a postoja.

 

 

Nebojuje proti niečomu ale bojuje za niečo.