ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

FURCSE

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167
< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zeman Zoltán

 

<<< Späť na hlavnú stránku

Vylez na strechu!

autor: YOUNG.S 2012-06-07

 

Vylez na strechu!

VYLEZ NA STRECHU!

 

košické sídliská

 

YOUNG.S:
Jozef Bátor, Andrea Leitmannová, Michala Lietavová, Daniel Mudrák, Martin Hložka, Itome Obieromah

 

Cieľom návrhu nie je konkrétne riešenie, ale poskytnutie podnetu na diskusiu o tom, čo z toho, čo v meste chýba, sa dá presunúť na strechy bytových domov, ktoré sú napriek svojmu potenciálu (či už plošnému, polohovému, alebo výhľadovému) nevyužité. Mesto poskytuje obyvateľovi množstvo benefitov, ale zároveň ho pripravuje o niektoré výhody, ktoré prináša dedina. Jednou z hlavných výhod je pozemok okolo domu, ktorý je vhodným priestorom na mnoho činností. Niektoré z týchto činností, na ktoré obyvateľ bytového domu nemá priestor, sa dajú umiestniť na jeho strechu. Na streche sa dá vytvoriť priestor pre obyvateľov domu, kde by sa mohli stretávať, oddychovať, čítať, grilovať, kúpať sa, pestovať zeleninu, ovocie, chovať sliepky a ovce, pestovať športy alebo sa opaľovať. Ide o možnosť vytvoriť priestor, ktorý podporí vzťah obyvateľov k svojmu domu a poskytne atmosféru pre rozvíjanie ďalších aktivít pre skvalitňovanie prostredia. Jedná sa o užívateľsky poloverejný priestor, ktorý je vizuálne verejným. Funkcia umiestnená na streche je teda vnímateľná aj z ulice a okolitých domov a stane sa prvkom, ktorý obohatí sídlisko o pestrosť funkčne odlišných náplní jednotlivých striech. Druhou úrovňou návrhu je organizovanie „happeningov“ priamo na strechách domov, kde by ľudia mali možnosť „si na vlastnej koži zažiť“ dané činnosti a atmosféru pobytu na streche. Cieľom by bolo vyvolať záujem a diskusiu, ako tvorivý proces s možnosťou, aby sa samotní obyvatelia stali iniciátormi funkčne využitých striech. Spoločne by sa hľadali vhodné kombinácie činností a možné spôsoby realizácie.

 

 

STRESSLESS

 

Košice

 

2ka krajinní architekti:
Peter Pasečný

 

Objekt: kocka, ľubovoľne umiestniteľná všade, kde je potrebná / rušné mestské časti 4.5x4.5x3 m / trávnik (príp. umelá tráva)
20.25 m2 /stromy
6 ks Robinia pseudoacacia ‘Frisiá (Agát)
prenosný prehrávač + slúchadlá, exteriérový vankúš

 

Funkcia: vytvára priestor na relax a oddych /vojdete dnu, zavriete dvere… /zrkadlá na vnútorných stenách odrážajú stromy a trávnik… pozriete sa hore a vidíte iba modrú oblohu /„nie, nezdá sa Vám to, cítite sa ako v lese”… /ľahnete si na trávu alebo vankúš, nasadíte si slúchadlá /zvuky prírody Vám plynú do uší /po chvíli zabudnete na ruch okolo a uvoľníte sa, vyčistíte si myseľ /keď ste dostatočne zrelaxovaní, môžete pokračovať vo svojom dni znovu nabití energiou.

 

Konštrukcia: jednoduchá drevená konštrukcia, vonkajšie steny z nepriehľadného perspexu, vnútorné steny – zrkadlá (prípadne iný reflexný materiál), perforované, nádoba na osadenie stromov a trávnika.

 

PLÁTANIE A ROZSIEVANIE

 

Podhradová a námestie pri kruhovom objazde na Gorkého ulici

 

Veronika Lizáková

 

Asfaltové plochy, dolepené a poplátané, je možné „reštaurovať“ aj inak. Za príklad slúžiaca plocha pri kruhovom objazde na Gorkého ulici je nevyužitá a veľká. Plochy je možné rozveseliť výsevom nenáročných lúčnych kvetín, byliniek… Zatrávnené no neatraktívne plochy bez možnosti sedenia, oddychu. Trojuholníkové medziuličné plochy by po malých úpravách mohli slúžiť pre oddych okoloidúceho. Dnešné ulice poskytujú len veľmi málo príležitostí na susedskú komunikáciu alebo na príjemnú prechádzku s možnosťou usadenia sa v peknom prostredí. Plochy a zelené pásy okolo chodníkov a ciest jednoducho obohatíme o zaujímavé trávy, lúčne kvety, bylinky, voľne dostupné v trávnych zmesiach.

 

Poznámka: Trávna zmes Divoká lúka vyžaduje kosenie spravidla iba 1-krát za rok, s výnimkou prvého roku po výseve, kedy kosíme 2-krát, nakoľko je predpoklad výskytu väčšieho množstva burín. Prvú kosbu realizujeme pred vysemenením burín. V zmesi sú použité menej agresívne trávne druhy, aby nepotlačili výskyt lúčnych kvetov. Lepšie je vysievať na jeseň, nakoľko počas zimy prekonajú dormanciu niektoré typy bylín, použité v zmesi. Trávna zmes Divoká lúka spravidla nevyžaduje hnojenie a intenzívnu starostlivosť.

 
Mestské zásahy Košice 2011, Dive Buki, 2011