ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167
< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zeman Zoltán

 

<<< Späť na hlavnú stránku

Výzva na účasť v letných tvorivých táboroch

autor: Otto Szabó
preklad: Lenke Zeman 2014-01-28

 

Výzva na účasť v letných tvorivých táboroch

 

 

     Občianske združenie Rovás opäť usporiada už piaty letný tvorivý tábor „Értjük egymást  – Ne intelegem – Rozumieme si”, ktorý sa koná aj v tomto roku na troch miestach spravidla s tými istými účastníkmi.

 

Počet účastníkov je vopred určený, prednosť majú tí, ktorí sa zúčastnia na dvoch alebo troch miestach:

  • tábor v Sedmohradsku, v Aita Medie (Rumunsko) od 7. do 16. júla (25 účastníkov)
  • tábor v Tihanyi (Maďarsko) od 4. do 10. augusta (50 účastníkov)  
  • tábor v Košiciach od 25. do 31. augusta (25 účastníkov)

 

     Prvý tábor bude na území bývalej župy Háromszék, v Erdőhát v Aita Medie, kde budeme ubytovaní opäť u rodinách, a tak každý z nás môže byť súčasťou všedných dní jednej pôvodnej sikulskej dediny. 

     Z Košíc vyrazíme 7. augusta, zastávku máme v Debrecíne, obed máme v Berettyóújfalu a tam sa stretneme s účastníkmi z Maďarska. Cez Oradea a cez Bucea (Királyhágó) prejdeme do Sedmohradska, v Cluj-Napoca bude prehliadka mesta a prvý deň ukončíme spoločnou večerou v Rimetea. Na druhý deň pokračujeme cestu cez Sibiu a Brasov, večer o 21.00 zahájime tábor spoločnou večerou v Aita Medie. 

Presný program výletov zostavíme na mieste, tvorivá činnosť trvá od rána do rána v spoločnom ateliéri vytvorenom v kultúrnom dome a na dvore sídla kantora. V tomto roku sa naše výlety zameriavajú na Čangóov v Gyimes a v Moldavsku, ale zmestí sa do toho aj „Székely Vágta”, Jazero Sfanta Ana, Harghita, Sikulské múzeum v  Sfantu Gheorghe, Brasov, Sibiu atď.  

 

     Tábor v Tihanyi sa začína 4. augusta ráno, zahájenie tábora bude o 13.00 v rámci spoločného obeda. Tvorivá činnosť je voľná, nemá časový harmonogram, vopred určené sú však večerné programy, na ktorých je povinné sa zúčastniť. Večerné programy a výlety zostavíme spoločne z ponuky účastníkov pri zahájení tábora. Do večera sú programy voľné, zmestia sa do toho aj individuálne akcie, kúpanie sa, výletné plavby, výlety a pod.

 

     Košický tábor sa začína 25. augusta o 13.00 v Akadémii Rovás. Bude tam voľná tvorivá činnosť, konajú sa tam prednášky, prezentácie, stretnutia pri okrúhlom stole, hudobné večere, premietanie filmov, performance, budeme sa zaoberať aj s divadelným umením a dejinami Košíc. Tvorivá činnosť je voľná bez časového harmonogramu, dopredu určené sú však večerné programy.

 

     Naše tvorivé tábory sú majstrovské ako zvyčajne a vlastne my sami sme ich program – to znamená, že program jednotlivých táborov zostavíme z možnostiach, čo nám ponúkajú umelci a teoretici, ktorí sa tam zúčastnia. Pozvaní umelci prichádzajú zo Sedmohradska, z Vojvodiny, z Maďarska a zo Slovenska. Každý z nich rád vykonáva aj vzdelávaciu činnosť, profesionálnu korekciu a tvorí spolu so záujemcami. Pre mladých a dospelých záujemcov otvoríme sekciu maliarstva, figurálnej kresby, sochárstva, divadelného umenia, šperkov, smaltovania.

 

V prípade všetkých troch táborov čakáme uchádzačov do nasledovných sekcií: 

- maliarske techniky (olej, akril, gvaš, akvarel), pod vedením umeleckého maliara Györgya Katonu

- figurálna kresba (portrét, sediaca a stojaca figúra, akt), pod vedením umeleckého maliara Ottó Szabó

- grafické techniky (hĺbkotlač a vysoká tlač, (pod vedením László Kissa, Évy Mayer, Gábora Gyenesa)

- sochárske techniky (drevorezba, kameňorezba, modelovanie hliny, príprava vzorky, liatie) pod vedením Barnabása Baru, Pétera Madarasa, Attilu Diénesa

- počítačová grafika, pod vedením grafického dizajnéra Zoltána Zemana

 

     Účastnícky poplatok pre účastníkov v jednotlivých sekciách je 10 € na deň. Tento poplatok je len pre vzdelávanie, nezahŕňa ubytovanie a stravu. O tom sa môže každý samostatne rozhodnúť. Ubytovanie stojí 12 €, obed a večera 8 € na deň. Ubytovanie je možné aj v stanoch, v tomto prípade sa treba obrátiť na Umeleckú radu Rovás, stravu môžu zabezpečiť aj s konzervmi a niekedy vareným jedlom.

Záujemci sa môžu uchádzať o štipendium a kvôli tomu sa obrátiť na Umeleckú radu Rovás, štipendium môže pokryť výdavky vzdelávania sčasti alebo celkom, napokon aj celkové výdavky. Prihlášku vo forme krátkeho projektu (ciele, predstavy, kresby alebo iné diela) si treba podať na adresu rovas@rovas.sk   

www.ottoszabo.eu

www.rovart.sk

 

Ottó Szabó umelecký maliar

(v mene Občianskeho združenia Rovás,

oceneného s cenou Pro Cultura Hungarica,

ktoré v roku 2014 bude oslavovaťsvoje 20-ročné jubileum)