ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167
< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zeman Zoltán

 

<<< Späť na hlavnú stránku

ZANECHAŤ STOPU

autor: rovart
preklad: Andrea Gablyasz 2019-04-09

 

ZANECHAŤ STOPU

 

Galéria FiguratiF, Centrum MaJel Rovás, Košice, Alžbetina 42

Od 4. apríla do 30. apríla 2019

Výstavu otvorila Ilona Kispálné dr. Lucza riaditeľka Pamätného múzea a Rodného domu Petőfiho v Kiskőrös.

 

„Predovšetkým sa chcem poďakovať za možnosť prezentácie našich diel. Tieto práce vznikli v medzinárodných grafických táboroch, ktoré od roku 2013 organizuje Združenie za umenie  Kőrös-Körül. 

 

Autorom myšlienky a hlavným organizátorom je grafička a umelecká riaditeľka združenia Anna B. Zeikfalvy. Táborov sa mohli zúčastniť poslucháči vysokých škôl z okolitých krajín so zameraním na výtvarné umenie. Súťažné práce sa zrodili na tému najznámejšieho maďarského básnika na svete,  Sándora  Petőfiho. Je to vlastne pochopiteľné, pretože poslucháči tvorili v rodnom meste Sándora Petőfiho v Kiskőrösi. V týchto medzinárodných tvorivých táboroch vytvárali poslucháči umeleckých vysokých škôl grafické diela podľa vopred daných tém, v klasickom žánri, hĺbkotlačou a výškotlačou. 

 

Diela vzniknuté v tábore hodnotila porota zložená zo známych kunsthistorikov a umelcov a v každom roku sme organizovali výstavu z vybraných diel. Účastníci darovali svoje diela do zbierky Pamätného múzea v rodnom dome Petőfiho. 

 

Vďaka týmto darom má sa zbierka múzea rozrástla o viac ako päťdesiat diel, ktoré tvoria najpočetnejšiu výtvarnú kolekciu súčasných diel o Petőfim v Maďarsku. Tento výber bol už predstavený na rôznych pamätných miestach v Maďarsku, ktoré sa viažu k Petőfimu, ale v zahraničí sa prvý krát prezentuje tu v Košiciach. Ešte raz Vám ďakujeme za túto možnosť a želám Vám obohacujúci umelecký zážitok.“