ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167
< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zeman Zoltán

 

<<< Späť na hlavnú stránku

Zrekonštruovaný amfiteáter v Kráľovskom Chlmci sa odvozdá publiku v zmenenom termíne

autor: Kráľovský Chlmec 2020-03-31

 

Zrekonštruovaný amfiteáter v Kráľovskom Chlmci sa odvozdá publiku v zmenenom termíne

 

Zmenu iniciovalo Petőfiho literárne múzeum v Budapešti, vedúci partner projektu u Ministerstva zahraničných vecí a obchodu – riadiaceho orgánu Programu súčinnosti Maďarska a Slovenska, Interreg VA. Ministerstvo žiadosti vyhovelo 18-ho októbra. Uchádzači o podporu k projektu v hodnote 1 931 521,14€ získali spolu 1 641 792,96€, z čoho sa použije na komplexnú rekonštrukciu amfiteátra v Kráľovskom Chlmci 711 436,61€. Uchádzači financujú z vlastných zdrojov po 5-tich percentách z celkových nákladov projektu. Zvyšnú časť, keďže sa jedná o projekt s dofinancovaním naplní mesto Kráľovský Chlmec z preklenovacieho úveru. Prevedené investície a práce sa zúčtujú každý štvrťrok.

V rámci investície okrem iných sa zrenovujú šatne a postaví sa nová časť budovy, v ktorej budú umiestnené miestnosti osobnej hygieny, jedálenská časť a jednačka. Taktiež sa zastrešuje javisko, modernizuje sa hľadisko a oplotí sa objekt. Projekt obsahuje aj vytvorenie náučných chodníkov, organizáciu workshopov a rôznych kultúrnych podujatí.

V jesenných mesiacoch sa mesto stretlo s nepredvídanou prekážkou: neznámy páchateľ z časti zničil a z časti ukradol elektroinštaláciu a tým spôsobil škodu v hodnote tisícich eur. Páchateľa polícii sa podarilo neskôr dolapiť.

Kapacita amfiteátra, 1000 návštevníkov, sa v dôsledku rekonštrukcie nezmení, ale zvýši sa komfort hľadiska a vytvára sa priestor pre lepšie vizuálne zážitky. Organizátori by chceli docieliť v blízkej budúcnosti čoraz väčšie využitie amfiteátra a príľahlých miest okolo Csonkaváru, aby toto krásne miesto hostilo väčší počet podujatí. Skutočný dopyt po takýchto aktivitách ukáže až čas.

Zdroj: Kráľovský Chlmec